vi-VNen-US

VGM - Vietnam Gospel Media


Chương trình phổ biến Phúc Âm đa phương tiện. Phiên bản 2.0

Với mục đích rao truyền Phúc Âm và lẽ thật của Thánh Kinh cho mọi người không phân biệt tôn giáo, hệ phái, trình độ, lứa tuổi, người có niềm tin hay không có niềm tin,... Mọi người đều được tự do tiếp cận, chọn lựa và tìm hiểu vấn đề mình mong muốn. 

VGM là chương trình phi lợi nhuận. Chương trình cố gắng tận dụng công nghệ kỹ thuật ngày nay để truyền bá Phúc Âm một cách hiệu quả nhất.

Đăng ký tham dự chương trình, bạn sẽ được tự do lựa chọn để lắng nghe các bài giảng, những đề tài mình đang quan tâm, những bài thánh ca, hay thậm chí là các khóa học được hệ thống... Với phương tiện như hiện nay, quý vị có thể làm được điều đó ở bất kỳ đâu, bất cứ lúc nào, rất thuận lợi cho bản thân và người chung quanh trong những điều kiện thời gian, sinh hoạt khác nhau. Với chương trình VGM, hy vọng quý vị sẽ càng khám phá ra lẽ thật mầu nhiệm về chính Đức Chúa Trời, kinh nghiệm được sự đổi mới, ý nghĩa của cuộc đời mình trong Chúa. 


Chương trình VGM.