vi-VNen-US

Thông tin cá nhân

VGM - Vietnam Gospel Media cam kết bảo vệ sự riêng tư và phát triển công nghệ để mang lại cho bạn những công cụ mạnh mẽ và an toàn nhất. Bản tuyên bố về sự riêng tư này áp dụng cho trang web và điều chỉnh việc thu thập và sử dụng dữ liệu. Bằng cách sử dụng VGM - Vietnam Gospel Media trang web, bạn đồng ý thực hiện những điều khoản được mô tả trong bản tuyên bố này.

Sưu tập thông tin cá nhân của bạn

VGM - Vietnam Gospel Media thu thập thông tin cá nhân, chẳng hạn như email của bạn, địa chỉ, tên, địa chỉ nhà hoặc nơi làm việc hoặc số điện thoại. VGM - Vietnam Gospel Media còn thu thập những thông tin cá nhân mang tính chất riêng của bạn, chẳng hạn mã zip của bạn, tuổi, giới tính, quyền ưu tiên, sở thích của bạn.

Ngoài ra còn có thông tin về phần cứng và phần mềm máy tính của bạn cũng được thu thập bởi VGM - Vietnam Gospel Media. Thông tin này có thể bao gồm: địa chỉ IP của bạn, loại trình duyệt, tên miền, thời gian truy cập và những địa chỉ trang web. Thông tin này được sử dụng bởi VGM - Vietnam Gospel Media cho các hoạt động của dịch vụ, để duy trì chất lượng dịch vụ, và để cung cấp những thông số về việc sử dụng VGM - Vietnam Gospel Media trang web.

Hãy ghi nhớ rằng nếu bạn trực tiếp để lộ những thông tin cá nhân hoặc dữ liệu cá nhân nhạy cảm VGM - Vietnam Gospel Media bảng tin công khai, thông tin này có thể được thu thập và sử dụng bởi những người khác. Ghi chú: VGM - Vietnam Gospel Media không đọc những thông tin trực tuyến của bạn.

VGM - Vietnam Gospel Media khuyến khích bạn xem lại những điều khoản về tính bảo mật của các trang web bạn chọn liên kết đến từ VGM - Vietnam Gospel Media để bạn có thể hiểu những trang web đó thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn. VGM - Vietnam Gospel Media không chịu trách nhiệm về những điều khoản bảo mật hoặc nội dung khác của các trang web bên ngoài VGM - Vietnam Gospel Media và VGM - Vietnam Gospel Media gia đình của các trang web.

Sử dụng thông tin cá nhân của bạn

VGM - Vietnam Gospel Media thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn để vận hành VGM - Vietnam Gospel Media trang web và cung cấp những dịch vụ mà bạn yêu cầu. VGM - Vietnam Gospel Media còn sử dụng những thông tin cá nhân của bạn để thông báo cho bạn về những sản phẩm, dịch vụ khác từ VGM - Vietnam Gospel Media và những chi nhánh của nó. VGM - Vietnam Gospel Media cũng có thể tiếp xúc với bạn thông qua quan sát để quản lý nghiên cứu về ý kiến của bạn về dịch vụ hiện tại hoặc các dịch vụ tiềm năng mới có thể sẽ được cung cấp.

VGM - Vietnam Gospel Media không bán, thuê hay cho thuê danh sách khách hàng của mình cho bên thứ ba. VGM - Vietnam Gospel Media có thể, bất cứ lúc nào, liên lạc với bạn về một đối tác bên ngoài với một lời đề nghị cụ thể mà bạn có thể quan tâm đến. Trong những trường hợp, thông tin cá nhân của bạn (e-mail, tên, địa chỉ, số điện thoại) không được chuyển đến bên thứ ba. Ngoài ra, VGM - Vietnam Gospel Media có thể chia sẻ dữ liệu với những đối tác tin cậy để giúp chúng tôi thực hiện những nghiên cứu thống kê, email hoặc thư tay của bạn, hỗ trợ khách hàng hoặc sắp xếp việc giao hàng. Tất cả bên thứ ba đều bị cấm sử dụng những thông tin cá nhân của bạn ngoài trừ việc cung cấp các dịch vụ choVGM - Vietnam Gospel Media, và họ được yêu cầu duy trì tính bảo mật thông tin của bạn.

VGM - Vietnam Gospel Media không sử dụng hoặc tiết lộ những thông tin cá nhân nhạy cảm, như chủng tộc, tôn giáo, hoặc đảng phái chính trị mà không có sự cho phép của bạn.

VGM - Vietnam Gospel Media theo dõi những trang mà khách hàng của chúng tôi ghé thăm bên trong VGM - Vietnam Gospel Media, nhằm xác định VGM - Vietnam Gospel Media các dịch vụ được yêu thích nhất. Những thông tin này được sử dụng để cung cấp những nội dung tùy biến và quảng cáo ở trong VGM - Vietnam Gospel Media cho khách hàng mà hành vi chỉ ra là họ quan tâm đến một vấn đề cụ thể.

VGM - Vietnam Gospel Media Trang web sẽ tiết lộ những thông tin cá nhân của bạn mà không cần thông báo, chỉ khi cần phải như vậy theo luật pháp hoặc khi tin tưởng rằng hành động đó là cần thiết để: (a) tuân thủ theo các sắc lệnh luật pháp hoặc tuân theo quá trình hợp pháp của VGM - Vietnam Gospel Media hoặc trang web; (b) bảo vệ và phòng thủ quyền lợi của VGM - Vietnam Gospel Media; và, (c) hành động dưới những tình huống cấp thiết để bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng VGM - Vietnam Gospel Media, hoặc công khai.

Use of Cookies

The VGM - Vietnam Gospel Media Trang web sử dụng "cookies" để giúp bạn cá nhân hóa những kinh nghiệm về mạng của bạn. Cookie là một tập tin văn bản được đặt ở ổ đĩa cứng của bạn hoặc ở một trang web chủ. Cookies không thể được sử dụng để chạy chương trình hay đưa virus vào máy tính của bạn. Cookies được ấn định cho riêng bạn, và chỉ được đọc bởi một máy chủ trong tên miền cung cấp cookie cho bạn.

Một trong những mục đích chủ yếu của cookie là cung cấp một chức năng thuận tiện để tiết kiệm thời gian của bạn. Mục đích của một cookie là bảo với máy chủ là bạn đã phản hồi lại một trang web cụ thể. Ví dụ, nếu bạn cá nhân hóa trangVGM - Vietnam Gospel Media, hoặc đăng ký với trang web hoặc dịch vụ VGM - Vietnam Gospel Media, trợ giúp cookie VGM - Vietnam Gospel Media để lại những thông tin cụ thể trong những lần ghé thăm sau. Điều này giúp đơn giản hóa quá trình ghi chép các thông tin cá nhân của bạn, chẳng hạn như địa chỉ hóa đơn, địa chỉ gửi hàng, v.v.... Khi bạn quay lại cùng một VGM - Vietnam Gospel Media trang web, thông tin bạn cung cấp lúc trước có thể được lấy ra, vì vậy bạn có thể dễ dàng sử dụng VGM - Vietnam Gospel Media tính năng mà bạn tùy chỉnh.

Bạn có khả năng chấp nhận hoặc từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookies, nhưng bạn có thể thay đổi thiết lập trình duyệt của mình để từ chối cookie nếu bạn thích. Nếu bạn từ chối cookie, bạn không thể thấy được hết những chức năng tương tác của các VGM - Vietnam Gospel Media dịch vụ hoặc những trang web mà bạn đến thăm.

Bảo mật thông tin cá nhân của bạn

VGM - Vietnam Gospel Media bảo đảm những thông tin cá nhân của bạn khỏi sự truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ. VGM - Vietnam Gospel Media đảm bảo những thông tin định danh cá nhân bạn cung cấp trên những một trong những máy chủ được kiểm soát, môi trường bảo mật, bảo vệ khỏi những truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ. Khi thông tin cá nhân (chẳng hạn như số thể tín dụng) được chuyển đến những trang web khác, nó được bảo vệ thông qua mã hóa, chẳng hạn như Secure Socket Layer (SSL) protocol.

Thay đổi bản tuyên bố này

VGM - Vietnam Gospel Media sẽ thường xuyên cập nhật bản tuyên bố về sự riêng tư này để công ty và khách hàng phản hồi. VGM - Vietnam Gospel Media khuyến khích bạn định kỳ xem lại bản tuyên bố này để được thông báo về cách VGM - Vietnam Gospel Media bảo vệ thông tin của bạn.

Thông tin liên hệ

VGM - Vietnam Gospel Media chào đón ý kiến của bạn về bản tuyên bố về sự riêng tư. Nếu bạn tin rằng VGM - Vietnam Gospel Media chưa tôn trọng bản tuyên bố này, vui lòng liên hệ VGM - Vietnam Gospel Media tại info@vgm.email. Chúng tôi sẽ sử dụng những nổ lực thương mại hợp lý để xác định kịp thời và khắc phục các vấn đề.